Etiketler

4 Temmuz 2020 Cumartesi

QuickBasic Kursu: Bölüm 15: Grafik işlemleri-3

Önceki Bölüm: QuickBasic Kursu: Bölüm 13: Grafik işlemleri-2

Yayınlama: 4 Temmuz 2020

PRESET

Kullanımı:
PRESET [STEP] (x , y) [, renk]
PRESET komutu PSET komutu gibi grafik ekranda koordinatları(x,y) belirtilen konuma belirtilen renk ile nokta koyar.
PSET komutundan farkı renk belirtilmezse zemin rengi ile nokta koyar (koordinata zemin rengiyle nokta koyduğu için silme işlemi uygulanmış olur)
STEP olursa bir önceki nokta referans alınarak göreceli koordinat sistemi kullanılır.
Örnek 1:

DEFINT A-Z
SCREEN 7
COLOR , 4
A = 10
FOR x = 0 TO 50
  FOR y = 0 TO 20
    ' PSET (x + A, y + A), 14
    PRESET (x + A, y + A), 14 'Nokta koy
  NEXT
NEXT
SLEEP
FOR x = 0 TO 50
  FOR y = 0 TO 20 STEP 3
    PRESET (x + A, y + A) ' Sil
  NEXT
NEXT
Örnek 2:

Qbasic, QuickBasic Alıştırma Soruları 21-30

Önceki sayfa: Qbasic, QuickBasic Alıştırma Soruları 11-20

Qbasic, QuickBasic Sorular. Devam
 1. For… Next döngüsünü kullanarak 1-10 arasındaki sayıların çarpım sonucunu yazdırın
 2. For… Next döngüsünü kullanarak kullanıcının girdiği 6 sınav notunun ortalamasını yazdırın.
 3. For… Next döngüsünü kullanarak ilk 10 doğal sayının karesini azalan sırada yazdırın.
 4. For… Next döngüsü ile (1) ^ 2 + (3) ^ 2 + (5) ^ 2 + ……… + (20) ^ 2 = ? işleminin sonucunu yazdırın
 5. For… Next döngüsü ile Fibonacci serisinin ilk 10 değerini yazdırın.
 6. For… Next döngüsü ile 0-100 arası Celcius(ºC) sıcaklık değerlerini Fahrenayt'a dönüştürün. (F=9/5C+32)
 7. 100'den küçük, 7 sayısının katlarının toplamını hesaplayan programı yazınız.
 8. 100'den küçük, 7 ve  9 sayılarının katlarının toplamını hesaplayan programı yazınız.
 9. Verilen bir kelimedeki hece sayısını bulan programı yazınız.
 10. Verilen bir cümledeki kelime sayısını bulan programı yazınız.
Sonraki sayfa: Qbasic, QuickBasic Alıştırma Soruları 31-40 (Hazırlanacak)

QuickBasic Ana Sayfa

26 Haziran 2020 Cuma

AutoCAD 2 boyutlu çizim örnekleri #15

AutoCAD iki boyutlu çizim ile ilgi bir örnek çizim uygulaması #15
Bu çizimler MEGEP, Makine Teknolojisi Alanı, Bilgisayar Destekli Çizim Dersi, İki Boyutlu Çizim modülünde, sayfa 177'de bulunmaktadır. Sayfadaki 4 çizimden 1.sinin çizimi yapılmıştır.